Grubling om skole

Et forsøk på å forklare hva jeg ønsker å få fram. Fra § 1-1 i Opplæringsloven “Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og...

Continue reading