Hvem skal hvor?

klarer du å plassere alt på riktig sted?