Quiz # 29

1. Hvilken Tana-væring har fått tilnavnet “Mr. Rallycross”?
Svar
Martin Schanche

2. I hvilken by ligger den berømte avenyen Champs-Élysées?
Svar
Paris

3. Hvem eller hva er det som rammes av Gyrodactylus Salaris?
Svar
Laks/Laksefisker

4. Hva slags fisk er avbildet på den norske 200 kr-seddelen?
Svar
Torsk

5. I hvilken bokserie møter vi familien Dumling?
Svar
I bokserien om Harry Potter

6.Hva kjennetegner noe som er organisk?
Svar
At det er levende (Evt. noe som tilhører et organ)

7. Hva er ei myrsnipe?
Svar
En fugl

8. Hvilken type skyer er oppkalt etter en fisk?
Svar
Makrellskyer

9. I hvilket land regjerte tsarer fra 1500-tallet til tidlig på 1900-tallet?
Svar
I Russland

10. Fra hvilken by kommer fotballaget Odd?
Svar
Skien

<< Forrige

Neste >>