Brennende tau

Du har to lengder med tau. Hvert av disse tauene kan brenne i nøyaktig 1 time. Tauene er ikke like lange og heller ikke like tykke. Tauene brenner med ujevn hastighet. Derfor er det slik at halvparten av tauene ikke nødvendigvis er brent opp etter en halv time. Men hele tauet tar altså 1 time.
Ved å brenne disse tauene, hvordan kan du finne ut av når det har gått 45 minutter?
Se løsning
Du tenner tau nr. 1 i begge ender og tau nr. 2 i en ende. Når så tau nr. 1 har brent opp vet du at det har gått en halv time. Samtidig vet du at tau nr. 2 har en halv time igjen å brenne. Tenn nå på den andre enden av tau nr. 2 og når dette tauet har brent opp, har det gått 15 minutter. 30 + 15 = 45 minutter.