Lesetester

Finn ut hvordan lesehastigheten din er. Prøv flere for å få et grundig resultat.

 

Gruble.net anbefaler å prøve flere av lesetestene. Da får du et mer troverdig resultat. Testene vil trolig også vise at hastigheten din varierer, noe som er helt naturlig. Viktige faktorer som påvirker dette kan være hvor mye innholdet fenger deg, om ordene er lange eller korte, hvor lette de er å forstå osv. Noen av tekstene er fortellinger, noen er fagtekster. Du vil i tillegg til å kunne teste og se lesehastighet også få en indikasjon på hvor mye av teksten du får med deg, da du seks ganger gjennom hver test må velge et ord som viser at du får med deg det du leser.