Digitalt

Tren på å gjøre digitale klokkeslett om til analoge.