Utmerkelse

Torsdag 11. mai 2006 ble Gruble.net tildelt Hjemmesløyden-prisen av Den Norske Dataforening. Prisen ble overrakt av Kunnskapsminister Øystein Djupedal på Norsk Konferanse for Utdanning og Læring (NKUL). Overrekkelsen skjedde under åpningen av konferansen på NTNU i Trondheim.

Juryens begrunnelse

Nettstedet er en arena for læring og spill som kan brukes i en rekke fag i grunnopplæringen. Her kombineres kunnskap med lek og læring på en morsom måte som treffer barn og unge i alle aldre. Enkelt brukergrensesnitt, sterke farger, gjør at nettstedet er tilgjengelig også for de helt yngste barna. Høy grad av interaktivitet på mye av innholdet bidrar også til å gjøre nettstedet svært attraktivt. I tillegg til nettstedets egne produserte ressurser finner man pekere til andre nettsteder for lek og læring.

Nettstedet har utviklingspotensiale mot flere fag og er et godt bidrag til å gi elever digital kompetanse på en morsom og underholdende måte.

Årets jury har bestått av:

  • Guri Skoklefald, Utdanningsdirektoratet
  • Per Rune Eknes, Skolemagasinet
  • Jan Arve Overland, Nettpedagogen
  • Anne Helga Seltveit, Telenor
  • Carl Morten Knutsen, Utdanningsetaten
  • Juryleder: Britt Wang, Dataforeningen

Den Norske Dataforenings oversikt over prisvinnere