Quiz # 46

1. Hvilket tilnavn fikk kong CHristian IV?
Svar
CHristian Kvart

2. Hvilken bedrøvelig ridder kjempet mot vindmøller sammen med væpneren Sancho Panza og hesten Rocinante?
Svar
Don Quijote

3. Hvilket etternavn blir i Norge brukt for å beskrive en “landssviker”?
Svar
Quisling

4. Hva er “UFO” en forkortelse for?
Svar
Uidentifisert Flyvende Objekt

5. Hva kalles jordbær på svensk?
Svar
Jordgubbe

6. Hva er en ukulele?
Svar
Et lite strengeinstrument (fra Hawaii)

7. Hva kalles den øverste delen av hodeskallen?
Svar
Isse

8. Hvilket ord på tre bokstaver brukes ofte om dyreparker?
Svar
Zoo

9. Hvilken myntenhet brukes i Polen?
Svar
Zloty

10. Hva slags fremkomstmiddel er en velosiped?
Svar
Sykkel

<< Forrige

Neste >>