Norges gamle fylker

Klarer du å klikke riktig? Finner du alle fylkene i Norge?