Noen viktige årstall

forklaring

Unionsoppløsningen – 1905
Tenk deg at Norge og Sverige var gode venner som bestemte seg for å danne et lag for lenge siden. Sverige skulle bestemme mest, men de ble enige om å hjelpe hverandre og jobbe sammen i mange år. Dette laget kalte de en union. Men etter hvert som tiden gikk, ønsket Norge å ta flere egne valg og være mer selvstendig. I 1905 sa Norge “Vi ønsker å være vårt eget lag nå,” og Sverige sa til slutt, “Det er greit.” Så gikk de hver til sitt og fortsatte å være gode naboer, men ikke lenger som samme lag. Dette kalte de unionsoppløsningen.

Grunnloven blir vedtatt – 1814
Forestill deg at du og vennene dine ønsker å lage regler for en klubb. Norge bestemte seg for å lage en liste over regler for hvordan landet skulle styres. Denne listen kalles en grunnlov. Den ble skrevet i 1814 og var som klubbregler som fortalte hvordan lederne skulle velges og sørget for at ingen fikk jukse eller ta all makten for seg selv. Det var en veldig viktig liste fordi den hjalp folk i Norge å forstå sine rettigheter og sørget for at alle spilte etter reglene.

Svartedauden – 1349
Tenk deg en veldig smittsom forkjølelse, men mye, mye verre. Svartedauden var en slik sykdom, og den spredte seg over hele verden på 1300-tallet. Mange mennesker ble syke og mange klarte ikke å bli friske igjen. Det var en trist tid, og fordi folk den gangen ikke visste så mye om medisin eller hvordan sykdommer spredte seg, kunne de ikke stoppe sykdommen fra å spre seg. Det tok mange år, men til slutt ble sykdommen borte, og folk lærte hvordan de kunne unngå slike sykdommer i fremtiden.

Slaget på Stiklestad – 1030
Slaget på Stiklestad var som en stor krangel mellom to grupper mennesker i Norge i år 1030. En mann ved navn Olav hadde mange ideer om hvordan Norge skulle styres, og han ønsket at alle skulle være venner med kirken. Ikke alle var enige med ham, så det ble en stor kamp, som vi kaller et slag. Olav ble ikke vinneren den dagen, men senere begynte folk å huske ham som en helt. Dette slaget var viktig fordi det til slutt hjalp til med å forene Norge.

Stemmerett for kvinner – 1913
Tenk deg at bare halvparten av klassen din fikk bestemme hvilken film dere skulle se på fredager. Det ville ikke vært rettferdig, ikke sant? Før i tiden fikk ikke kvinner bestemme i valg; bare menn fikk det. Men kvinner tenkte, “Hei, våre ideer er like viktige!” Så de kjempet for retten til å stemme. I 1913 sa Norge at kvinner også skulle få stemme, noe som betyr at alle voksnes stemmer ble hørt, ikke bare mennenes.