30 pattedyr

du kan møte i norsk villmark

 

En liten forklaring

Oppgavene over må besvares skriftlig, og det er ikke alltid like lett, selv om du kan svaret. Blant annet fordi noen dyrenavn kan skrives på flere måter. Dessverre er teknikken foreløpig slik, at jeg kan velge kun én måte som er godkjent, og har ikke mulighet til å lage oppgaven slik at den kan godta flere svar. Derfor har jeg blant annet valgt “rein” og ikke “reinsdyr”, “piggsvin” og ikke “pinnsvin”. Du vil også finne flere arter som kan skrives på forskjellige måter. Dette kan du løse på to måter:

 1. Du kan gå gjennom alle oppgavene, og svare det du tenker er riktig, så vil måten Gruble.net har valgt å skrive dyrenavnet på dukke opp som riktig svar hvis du svarer noe annet, og du kan huske det til neste gang du prøver deg på oppgaven.
 2. Du kan lese listen nedenfor, hvor jeg har skrevet alle dyrenavnene slik de godkjennes i oppgaven.

 

Dyr i oppgaven:

 • elg
 • bjørn
 • ekorn
 • hjort
 • rev
 • rådyr
 • rein
 • mår
 • ulv
 • jerv
 • rotte
 • gaupe
 • sel
 • oter
 • piggsvin
 • grevling
 • mus
 • fjellrev
 • ilder
 • moskus
 • mink
 • flaggermus
 • snømus
 • hare
 • lemen
 • røyskatt
 • bever
 • spissmus
 • villsvin
 • mårhund