Den vise mannen

En gammel arabisk sjeik har 3 sønner. I testamentet til sjeiken står det at sønnene skal arve 17 kameler som skal fordeles slik: Den eldste sønnen skal arve halvparten av kamelene, den mellomste sønnen skal arve 1/3 av kamelene og den yngste sønnen skal få 1/9 av kamelene. En dag setter de 3 sønnene seg ned for å prøve å finne ut av dette regnestykket, men de får det ikke til å stemme. Plutselig kommer det en vismann rindende forbi, og sønnene spør ham til råds. Uten å tenke seg om fordeler vismannen kamelene slik sjeiken ønsker.
Hvordan fikk han det til?
Se løsning
Vismannen la til sin egen kamel slik at det totale antallet i øyeblikket ble 18 kameler, og fordelingen ble slik: 1/2 av kamelene = 9 1/3 av kamelene = 6 1/9 av kamelene = 2 for totalt 17 kameler. Vismannen tar så sin egen kamel og rir videre…