Halvparten av barna

I en familie er det fem barn. halvparten av disse barna er gutter.
Hvordan er det mulig? (Det finnes tre forskjellige løsninger på denne gåta)
Se løsning
3, 4 eller 5 av barna er gutter. På den måten vil halvparten av de fem barna også være det, i og med at halvparten av fem er 2,5.