Grubling om skole

Et forsøk på å forklare hva jeg ønsker å få fram.

Fra § 1-1 i Opplæringsloven

“Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.”

I all enkelhet kan jeg si at det jeg har på hjertet, er at den siste setningen i avsnittet over, ser ut til å være glemt i skolen. Jeg tror også at egenskapene som nevnes i den setningen, er blant de viktigste å dyrke og ha med seg i ei framtid som ingen kan spå. Om ikke skolen blir bedre til å ivareta disse egenskapene, vil det være skadelig for både barn og samfunn forøvrig.