Oppgave 3

KLikk på bokstavene i riktig rekkefølge. Løs oppgaven, få fram løsningsordet, og skriv det inn i kommentarfeltet på Gruble.nets Facebookside.